Základná štruktúra HTML dokumentu. Čo všetko má obsahovať?

Od Peter Tokoš

Aby webové stránky mali čo najväčšiu návštevnosť, musia dosahovať najlepšie pozície vo vyhľadávačoch. Na túto skutočnosť vplýva niekoľko faktorov, ako je pútavý obsah, zaujímavá grafika, ale i kvalita spracovania zdrojového kódu.  Aby  webová stránka „spolupracovala“ s vyhľadávačmi, napr. Googlom, musíme na to myslieť už na začiatku jej tvorby. Základom kvalitnej webovej stránky je správne nakódovaná kostra, resp. štruktúra HTML dokumentu. Musí obsahovať niektoré potrebné META značky, ktoré zabezpečia spoluprácu s vyhľadávačmi a donútia tak vyhľadávač, aby si nové webové stránky skôr všimol (viď kód nižšie).  

<!DOCTYPE HTML>
<html>
 <head>
  <!-- existujú dva druhy meta značiek: meta charset a meta name.
  meta charset - tieto metaznačky nastavujú webovej stránke nejaké vlastnosti
  meta name - tieto meta značky sú informačné,
  poskytujú informácie o web stránke pre vyhľadávače (google)
   -->
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="description" content="opravy a renovácie automobilov">
  <!--meta description - krátky popis o čom je www stránka cca 150 znakov vrátane medzier-->
  <meta name="abstract" content="auto, opravy, servis, pneumatiky, oprava">
  <!--stručné zhrnutie obsahu web stránky-->
  <meta name="robots" content="follow, index">
  <!-- potrebné pre vyhľadávanie vyhľadávačmi, dalsie hodnoty nofollow,
  noindex (v takom prípade stránka nebude indexovaná)-->
  <meta name="googlebot" content="index,follow,snippet,archive">
  <!--povolenie vyhľadávania pre google-->
  <meta name="author" content="Janko Hraško">
  <!-- autor grafiky alebo kódu -->
  <meta name="owner" content="Janko Hraško">
  <!-- majiteľ web stránky -->
  <meta name="copyright" content="majiteľ licencie">
  <!-- licencia (ochranná známka) -->
  <title>Autoservis Košice</title>
 </head>
<body>
 ...obsah webovej stránky...
</body>
</html>