MongoDB – jedna z najpopulárnejších nerelačných databáz

Od Peter Tokoš

MongoDB je jednou z najpopulárnejších dokumentovo orientovaných NoSQL databáz, ktorá umožňuje ukladanie a spracovanie dokumentov vo formáte BSON (binárne JSON). Tu sú niektoré z najdôležitejších vlastností a funkcií MongoDB: Škálovateľnosť: MongoDB umožňuje horizontálne škálovanie, čo znamená, že dáta môžu byť rozdelené na viacero serverov a tým umožňujú efektívne spravovať veľké množstvá dát. Flexibilita: MongoDB je…