JSON – čo to je a ako ho používať?

Od Peter Tokoš

JSON (JavaScript Object Notation) je ľahký a textový formát pre výmenu dát. Bol vytvorený na základe JavaScriptu, ale je nezávislý na programovacom jazyku. Je jednoduchý na čítanie a zápis a používa sa na prenos dát medzi webovými aplikáciami a klientmi. JSON používa dva základné dátové typy: objekty a polia. Objekty sú zoskupenia kľúč-hodnota, kde kľúč…