Normalizácia relačnej databázy podľa druhej normálovej formy (NF2)

Od Peter Tokoš

Tabuľka spĺňa druhú normálovú formu (2NF) vtedy, ak spĺňa prvú normálovú formu a navyše aby nekľúčový stĺpec závisel vždy len na celom kľúči, nie iba na jeho časti. Máme tabuľku, v ktorej evidujeme pracovníkov, ktorým firma pridelila služobné auto. Meno Priezvisko Rodné číslo značka model ŠPZ Jozef Novák 345431/5432 Skoda Superb BA654GL Peter Kapusta 123243/9878 Ford…