PHP/MySQL

Tutoriál PHP #7: Ako vytvoriť prístup www stránky k databáze MySQL pomocou objektovo orientovaného programovania

objektovo orientované programovanie

Jazyk PHP nie je objektovo založený, je ale objektovo orientovaný. To znamená, že je možné v PHP vytvárať a používať objekty. Je to preto, lebo PHP vzniklo v čase, kedy nebolo OOP ešte rozšírené. Základnou jednotkou v OOP je objekt, ktorý zodpovedá nejakému reálnemu objektu z bežného sveta, napr. človek.Každý objekt má svoje atribúty a metódy.

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server - popisuje základný jednoduchý skript, ktorý vykoná upload súboru na server do príslušného adresára. Problém je ale v tom, že je možné nahrať akýkoľvek súbor a v dátovej veľkosti sa tiež medze neurčovali. Takto to samozrejme nemôžme nechať. V tom to návode si ukážeme, ako spraviť upload súborov s kontrolou veľkosti (čo sa bajtov týka) a zároveň obmedziť možnosť nahrávaných súborov na určené typy, napr. obrázky.

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Nahrávanie súborov pomocou kódu php nie je zložité. V tomto návode si ukážeme základný skript, ktorý nám umožní nahrávanie - upload súboru do vopred určeného adresára. V tomto príklade nebudeme brať do úvahy kontrolu typu súboru ani jeho dátovú veľkosť.

Tutoriál PHP #1: Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Tutoriál PHP  #1:  Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Toto je prvý článok zo série tutoriálov o PHP a MySQL a ich využití pri tvorbe dynamických webových stránok. Na menších aj väčších príkladoch sa naučíme vyvíjať konkrétne webové aplikácie
PHP je skriptovací jazyk, ktorý sa vkladá medzi priamo do dokumentu HTML, čiže medzi značky v zdrojovom kóde webovej stránky.

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť jednoduchú navigáciu pre dynamickú webovú stránku

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť jednoduchú navigáciu pre dynamickú webovú stránku

Pri statických webových stránkach (HTML/CSS) sa pri prekliknutí na podstránku vymení podstránka s hlavnou stránkou. Nejde o nič výnimočné. Problém nastáva vtedy, keď je potrebné niečo na stránku doplniť alebo pozmeniť. Predstavme si situáciu, že máme webové stránky, kde okrem hlavnej stránky je niekoľko podstránok. Aby sa dalo z každej podstránky dostať na hlavnú stránku, aby sme sa vedeli preklikávať medzi jednotlivými podstránkami, musíme mať umiestnené navigačné menu s odkazmi okrem hlavnej stránky aj na všetkých podstránkach. Ak by sme chceli doplniť ďalšiu podstránku, okrem jej zhotovenia je potrebné vytvoriť na túto podstránku príslušný odkaz - link a umiestniť ho ako na hlavnú stránku, tak aj na všetky podstránky. Dosť veľa práce. Preto si v tomto článku ukážeme jednoduchý navigačný systém, pri ktorom využijeme konštrukciu switch() na zabezpečenie preklikávania obsahu podstránok, ktorý sa externe načíta pomocou príkazu "include".

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť náhodne meniace sa citáty a náhodne meniace sa obrázky vo www stránke

Tutoriál: Ako si vytvoriť náhodne meniace sa citáty a náhodne meniace  sa obrázky vo www stránke

V tomto článku si ukážeme na dvoch príkladoch využitie konštrukcie switch pri náhodnom generovaní obsahu webových stránok. V prvom príklade si ukážeme ako zobrazovať náhodne citáty na webovej stránke. V druhom príklade citáty zameníme za obrázky. Takýmto spôsobom vieme vytvoriť napr. dynamickú hlavičku webovej stránky, kde sa bude náhodne zobrazovať ľubovoľný počet obrázkov.

Stránky