Núdzové riešenie pre nové štrukturálne značky jazyka HTML5 pomocou JavaScriptu.

Núdzové riešenie pre nové štrukturálne značky jazyka HTML5 pomocou JavaScriptu.
V predošlom článku sme si predstavili nové štrukturálne značky jazyka HTML5. Išlo o tieto párové elementy: < section >< /section >, < article >< /article >, < aside >< /aside >, < footer >< /footer >, < header >< /header >, < nav >< /nav >.
Tieto štrukturálne značky žiaľ nefungujú spoľahlivo vo všetkých, najčastejšie používaných webových prehliadačoch. Ak by som mal byť konkrétny, spoľahlivo fungujú v Mozille (Firefox), Chrome, Safari ale aj Opere. Tradične problémy môžu nastať, ak si webovú stránku prezeráme v internetovom prehliadači Internet Explorer (IE). Vzhľadom na to, že staršie verzie IE nepoznajú tieto štrukturálne značky, nedajú sa na tieto značky použiť ani kaskádové štýly.
Existuje jeden spôsob, ktorým "donútime" IE, aby akceptoval tieto nové štrukturálne značky a zároveň umožnil na nich aplikovať kaskádové štýly. V podstate ide o definovanie týchto elementov pomocou JavaScriptu:

    
  
	<script type="text/javascript">
		document.createElement("nav");
		document.createElement("header");
		document.createElement("footer");
		document.createElement("section");
		document.createElement("article");
		document.createElement("aside");
	</script>    
   

Vyššie uvedený kód JavaScript sa umiestni do hlavičky webového dokumentu . To zaručuje, že sa tento skript spustí ešte pred samotným vykreslením webovej stránky vo webovom prehliadači.
Okrem skriptu tu máme ešte komentár, ktorý odkazuje na akúkoľvek verziu IE staršieho ako verzia 9.

Rubriky: