Tutoriál: Tvorba tlačiteľných odkazov pomocou pseudotriedy :after a vlastnosti content

Tutoriál: Tvorba tlačiteľných odkazov pomocou pseudotriedy :after a vlastnosti content

CSS sa používa na štýlovanie (grafickú úpravu) existujúcich elementov, ale dokážeme tiež do dokumentov vkladať vlastný obsah. Využitie CSS ako generátora obsahu má využitie napr. pri vložení URL adresy hypertextových odkazov vedľa bežného textu.

Tutoriál: Ako si vytvoriť tabuľku s použitím CSS3 a pseudotried

Ako si vytvoriť tabuľku s použitím CSS3 a pseudotried

CSS3 obsahuje celú radu pseudotried. Sú súčasťou bežne používaných selektorov. Príklad: jednotlivé štýly smerované na element prostredníctvom selektoru s pseudotriedou sa aplikujú napr. pri prechode myšou ponad element - presudotrieda :hover. Pseudotriedy sa používajú aj na výber elementov na základe takých informácií, ktoré nie je možné vyjadriť bežnými selektormi, napr. definovaný selektor určuje, že riadky v tabuľke majú byť sivé, ale ak chceme, aby boli sivé riadky len napr. párne, musíme bližšie špecifikovať selektor, čiže použijeme príslušnú pseudotriedu.

Tutoriál: Ako vytvoriť responzívny e-mailový formulár s využitím jQuery a kaskádových štýlov

Ako si vytvoriť responzívny e-mailový formulár s využitím jQuery a CSS

Mailový formulár patrí k najčastejšie používaným elementom vo webových stránkach. Na jeho tvorbu a správne fungovanie potrebujeme okrem jazyka HTML a kaskádových štýlov CSS aj skriptovací jazyk. Dá sa použiť serverový napr. PHP alebo klientsky napr. ActionScript. V tomto článku sa budeme venovať tvorbe formulára v HTML 5 a jeho úpravy pomocou kaskádových štýlov. V nasledujúcom článku spojazdníme jeho funkčnosť pomocou skriptovacieho jazyka PHP.

Tutoriál: Používateľské formuláre - automatické zameriavanie a výplňový text - placeholder, núdzové riešenia

Vkladanie dát do formulára je možné urýchliť pomocou automatického zamerania kurzoru myšky do tej časti formulára, ktorú považujeme za najdôležitejšiu. Najčastejšie je to prvé pole formulára. V podstate ide o jednoduchú záležitosť. Do značky poľa, ktoré si vyberieme, umiestnime atribút autofocus.

Tutoriál: Tvorba používateľských webových formulárov - základný formulár

Formulár patrí neodmysliteľne k webovým stránkam. Je to element, pomocou ktorého môže používateľ zadávať rôzne údaje, ktoré sa následne odošlú k ďalšiemu spracovaniu. Ľudovo povedané, formulár je jediná súčasť webovej stránky, do ktorej je možné písať :-).

Niečo o skriptovacích jazykoch

Služba www je realizovaná spôsobom klient/server. Ak si chceme prehliadnuť nejakú webovú stránku, zapojujeme do hry dve strany. Prvá strana, tzv. server, je zdrojom dát a práve zo serveru si danú stránku stiahneme. Druhá strana, tzv. klient, je prehliadač, pri ktorom sedí používateľ a pozerá si webové stránky.

Stránky