Ako si vytvoriť jednoduchú kalkulačku v JavaScripte s využitím DOM a s potrebnými ošetreniami na vstupe

Od Peter Tokoš

Cieľom tohto príspevku je vytvorenie aplikácie jednoduchej kalkulačky s využitím DOM. Kalkulačka bude mať niekoľko ošetrení na vstupe pri zadávaní hodnôt, čím sa stane robustnejšou – ľudovo povedané „blbostivzdornou“. Celý príklad je vysvetlený v nasledujúcom kóde: Použili sme: funkcia parseFloat(): slúži na prevod reťazca na desatinné číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou (floating-point number). Ak je…

JSON – čo to je a ako ho používať?

Od Peter Tokoš

JSON (JavaScript Object Notation) je ľahký a textový formát pre výmenu dát. Bol vytvorený na základe JavaScriptu, ale je nezávislý na programovacom jazyku. Je jednoduchý na čítanie a zápis a používa sa na prenos dát medzi webovými aplikáciami a klientmi. JSON používa dva základné dátové typy: objekty a polia. Objekty sú zoskupenia kľúč-hodnota, kde kľúč…

Ako si vytvoriť generátor silného hesla

Od Peter Tokoš

Našim cieľom je vytvorenie kódu pre vygenerovanie silného hesla pomocou skriptovacieho jazyka PHP. Heslo bude obsahovať 12 znakov, pričom bude záležať na tom, aby obsahovalo aspoň jenno veľké písmeno, aspoň jedno číslo a aspoň jeden špeciálny znak. Kód pre náš príklad by mohol vyzerať takto:

Ako si vytvoriť aplikáciu na počasie s pomocou JavaScriptu

Od Peter Tokoš

Aplikácia na počasie vypíše po zadaní názvu mesta základné informácie o počasí, ako teplotu a vlhkosť vzduchu, stav oblohy a rýchlosť vetra. Základné informácie o počasí budeme čerpať z portálu OpenWeatherMap, na ktorý je potrebné sa zaregistrovať. Získame tak API kľúč potrebný pre našu aplikáciu. Návod: 1) Získajte API kľúč pre počasie 2) Vytvorte základ…