MongoDB – jedna z najpopulárnejších nerelačných databáz

Od Peter Tokoš

MongoDB je jednou z najpopulárnejších dokumentovo orientovaných NoSQL databáz, ktorá umožňuje ukladanie a spracovanie dokumentov vo formáte BSON (binárne JSON). Tu sú niektoré z najdôležitejších vlastností a funkcií MongoDB: Škálovateľnosť: MongoDB umožňuje horizontálne škálovanie, čo znamená, že dáta môžu byť rozdelené na viacero serverov a tým umožňujú efektívne spravovať veľké množstvá dát. Flexibilita: MongoDB je…

NoSQL databázy – základná teória

Od Peter Tokoš

NoSQL databázy sú databázy, ktoré nepoužívajú tradičný relačný model a SQL jazyk. Namiesto toho sa zameriavajú na ukladanie dát v neštruktúrovanom alebo pološtruktúrovanom formáte, ktorý umožňuje rýchlejší a flexibilnejší prístup k dátam. Tu je niekoľko základných teoretických konceptov, ktoré by mohli pomôcť pochopiť NoSQL databázy: ACID vs. BASE: Relačné databázy používajú koncept ACID (Atomicity, Consistency,…

Normalizácia relačnej databázy podľa druhej normálovej formy (NF2)

Od Peter Tokoš

Tabuľka spĺňa druhú normálovú formu (2NF) vtedy, ak spĺňa prvú normálovú formu a navyše aby nekľúčový stĺpec závisel vždy len na celom kľúči, nie iba na jeho časti. Máme tabuľku, v ktorej evidujeme pracovníkov, ktorým firma pridelila služobné auto. Meno Priezvisko Rodné číslo značka model ŠPZ Jozef Novák 345431/5432 Skoda Superb BA654GL Peter Kapusta 123243/9878 Ford…

Normalizácia relačnej databázy podľa prvej normálovej formy (NF1)

Od Peter Tokoš

       Ak navrhujeme relačnú databázu, musíme návrh realizovať v súlade so štyrmi normálovými formami. Normalizáciou rozumieme odstraňovanie duplicitných údajov v databáze, tiež eliminovanie nekonzistentných dát. V tomto článku si ukážeme návrh databázovej tabuľky v súlade s prvou normálovou formou NF1, ktorá požaduje aby: každý atribút obsahoval len také hodnoty, ktoré sú atomické (ďalej nedeliteľné), napr. atribút „meno a priezvisko“ nie…