Využívanie moderných technológií pri technickom vzdelávaní dištančnou formou

Od Peter Tokoš

Abstrakt Technické vzdelávanie realizované dištančnou formou na základných a stredných školách je náročné a kladie si za cieľ rozvoj technického myslenia žiakov, ich kreativity, praktických zručností a napomáha tak k získavaniu technického rozhľadu i kompetencií potrebných v správnom rozhodovaní sa pri výbere strednej školy, vysokej školy, či pri výbere svojho budúceho povolania. Pre dosahovanie požadovaných cieľov…

Technické vzdelávanie v kontexte dištančnej výučby

Od Peter Tokoš

Resumé Význam a potreba technického vzdelávania v Slovenskej republike sú nespochybniteľné. Práve preto je v súčasnosti nutné zdôrazňovať potrebu technického vzdelávania mladých ľudí a v čase uchádzania sa o ďalšie štúdium a vzdelávanie apelovať na fakt, že každý žiak, študent, má v rukách svoju budúcnosť. Musíme ale konštatovať, že záujem o štúdium technických odborov na…