Základná štruktúra HTML dokumentu. Čo všetko má obsahovať?

Od Peter Tokoš

Aby webové stránky mali čo najväčšiu návštevnosť, musia dosahovať najlepšie pozície vo vyhľadávačoch. Na túto skutočnosť vplýva niekoľko faktorov, ako je pútavý obsah, zaujímavá grafika, ale i kvalita spracovania zdrojového kódu.  Aby  webová stránka „spolupracovala“ s vyhľadávačmi, napr. Googlom, musíme na to myslieť už na začiatku jej tvorby. Základom kvalitnej webovej stránky je správne nakódovaná…

Využívanie moderných technológií pri technickom vzdelávaní dištančnou formou

Od Peter Tokoš

Abstrakt Technické vzdelávanie realizované dištančnou formou na základných a stredných školách je náročné a kladie si za cieľ rozvoj technického myslenia žiakov, ich kreativity, praktických zručností a napomáha tak k získavaniu technického rozhľadu i kompetencií potrebných v správnom rozhodovaní sa pri výbere strednej školy, vysokej školy, či pri výbere svojho budúceho povolania. Pre dosahovanie požadovaných cieľov…

Technické vzdelávanie v kontexte dištančnej výučby

Od Peter Tokoš

Resumé Význam a potreba technického vzdelávania v Slovenskej republike sú nespochybniteľné. Práve preto je v súčasnosti nutné zdôrazňovať potrebu technického vzdelávania mladých ľudí a v čase uchádzania sa o ďalšie štúdium a vzdelávanie apelovať na fakt, že každý žiak, študent, má v rukách svoju budúcnosť. Musíme ale konštatovať, že záujem o štúdium technických odborov na…