Ako si vytvoriť fotogalériu s administráciou

Od Peter Tokoš
Fotogaléria s administráciu

V roku 2021 som vytvoril webinár zameraný na veľmi zjednodušenú tvorbu fotogalérie s použitím frameworku Bootstrap, administráciou s nahrávaním a mazaním obrázkov. Súčasťou projektu nie je ošetrenie prístupu k administračnému formuláru. Cieľom bolo vysvetliť a ukázať postup práce pri tvorbe fotogalérie, ošetrenie nahrávaných súborov z hľadiska ich dátovej veľkosti a typu pomocou funkcií, nahrávanie súborov do adresára, ukladanie informácií do databázovej tabuľky, načítavanie údajov z databázy do webovej stránky, mazanie údajov z databázy, ale i súborov z adresára. Použité technológie: HTML5, CSS3, Bootstrap, php, MySQL.