Ako na responzívnu webovú stránku s využitím FLEX BOXU

Od Peter Tokoš
Ako na responzívnu webovú stránku s využitím FLEX BOXU

Pomocou šiestich príkladov si vysvetlíme použitie FLEX BOXU pri tvorbe responzívnej webovej stránky.

Príklad 1: jednostĺpcový layout – hlavička s obrázkom

Príklad 2: trojstĺpcový layout – tri stĺpce s textom

Príklad 3: trojstĺpcový layout – tri stĺpce s textom a farebným pozadím

Príklad 4: viac položiek vedľa seba – využitie pri fotogalérii

Príklad 5: presné centrovanie obsahu vzhľadom na horizontálu a vertikálu

Príklad 6: dvojstĺpcový layout – kombinácia textu a obrázkov

Ako na responzívnu webovú stránku s využitím FLEX BOXU