Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Nahrávanie súborov pomocou kódu php nie je zložité. V tomto návode si ukážeme základný skript, ktorý nám umožní nahrávanie - upload súboru do vopred určeného adresára. V tomto príklade nebudeme brať do úvahy kontrolu typu súboru ani jeho dátovú veľkosť.
Potrebujeme si vytvoriť súbor index.php a adresár s názvom uploads. Nesmieme zabudnúť, že atribúty adresára uploads musia byť nastavené na 777. Ďalej je potrebné overiť, či je v php povolené nahrávanie súborov. V konfiguračnom súbore "php.ini" vyhľadáme zápis "file_uploads = On". Skontrolujeme, či je file_uploads rovné On alebo Off. Pre nás je dôležité nastavenie na On. Kód s formulárom ako aj kód php na upload súborov bude súčasťou jedného súboru - index.php:

<!DOCTYPE HTML>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>upload súborov</title>
</head>
<body>

<form action="#" method="post" enctype="multipart/form-data">
  Pripojte súbor:
  <input type="file" name="fileToUpload">
  <input type="submit" value="Upload file" name="submit">
</form>

<?php
   if(isset($_FILES['fileToUpload']))
	  {
		 if(@move_uploaded_file($_FILES['fileToUpload']['tmp_name'],
         "uploads/".$_FILES['fileToUpload']['name']))
		 echo "súbor nahraný na server";
		 else echo "súbor sa nenahral, niekde je chyba";	
	  }
?>
</body>
</html>

Komentár k PHP kódu:

Základný príkaz:
- move_uploaded_file - Presunie pridaný súbor na nové miesto

Syntax:
- move_uploaded_file (string $filename , string $destination)
- filename - názov nahraného súboru: ($_FILES['fileToUpload']['tmp_name'])
- destination - miesto určenia presunutého súboru: ("uploads/".$_FILES['fileToUpload']['name'])

Rubriky: