NoSQL databázy – základná teória

Od Peter Tokoš

NoSQL databázy sú databázy, ktoré nepoužívajú tradičný relačný model a SQL jazyk. Namiesto toho sa zameriavajú na ukladanie dát v neštruktúrovanom alebo pološtruktúrovanom formáte, ktorý umožňuje rýchlejší a flexibilnejší prístup k dátam. Tu je niekoľko základných teoretických konceptov, ktoré by mohli pomôcť pochopiť NoSQL databázy: ACID vs. BASE: Relačné databázy používajú koncept ACID (Atomicity, Consistency,…