Využívanie moderných technológií pri technickom vzdelávaní dištančnou formou

Od Peter Tokoš

Abstrakt Technické vzdelávanie realizované dištančnou formou na základných a stredných školách je náročné a kladie si za cieľ rozvoj technického myslenia žiakov, ich kreativity, praktických zručností a napomáha tak k získavaniu technického rozhľadu i kompetencií potrebných v správnom rozhodovaní sa pri výbere strednej školy, vysokej školy, či pri výbere svojho budúceho povolania. Pre dosahovanie požadovaných cieľov…