Úvod
Vážený zákazník, Slovak Telekom, a.s. na základe zmluvy s Ústavom informácií a prognóz školstva zabezpečuje dátové pripojenie základných a stredných škôl s prístupom do siete Internet.
Informácie o používaní wifi dodaného v rámci Infovek 2
Tento portál má podať administrátorom na školách informácie o tom, ako wifi funguje a čo je potrebné pre jeho využívanie. Vybudovaním komunikačného systému Infovek 2 sa na školách zriadili tzv. wifihotspoty, ktoré slúžia na pripojenie mobilných počítačov žiakov a učiteľov na internet. Tieto wifihotspoty boli vybudované v počte 1 ks na školách kategórie A, B, C – (školy majú DSL pripojenie). Na školách kategórie E, s pripojením do SANETU, bolo možné vybudovať wifihotspot podľa možnosti, ale riešenie na týchto školách je odlišné.
Školy s pripojenim DSL rýchlosťou pripojenia Min. 12/0,512 Mb/s, WiFi prístupom a centrálnou antivírovou a antispamovou ochranou.
Školy s pripojenim DSL rýchlosťou pripojenia Min. 3/0,256 Mb/s, WiFi prístupom a centrálnou antivírovou a antispamovou ochranou.
Školy s pripojenim DSL rýchlosťou pripojenia Min. 2,5/0,256 Mb/s, WiFi prístupom a centrálnou antivírovou a antispamovou ochranou.
Školy s pripojenim ISDN rýchlosťou pripojenia Min. 128/128 kb/s.
Školy s pripojenim SANET rýchlosťou pripojenia 100 Mb/s , WiFi prístupom a centrálnou antivírovou a antispamovou ochranou.
Wireless access point portál
• manuály
• tutoriály
• návody
Tento portál má podať administrátorom na školách informácie o tom, ako wifi funguje a čo je potrebné pre jeho využívanie.