Serverový skriptovací jazyk PHP

Serverový skriptovací jazyk PHP

Príklad PHP skriptu vpísaného do zdrojového kódu validnej HTML stránky:

 

    < ? php
       echo 'Ja som tvoj prvý PHP skript.'
    ? >

Každý PHP skript je súčasťou HTML kódu, do ktorého sa vkladajú jednotlivé časti PHP kódu. Tieto časti kódu PHP sú uzavreté medzi otváracou značkou < ?php a uzatváracou značkou ? >.

Štyri spôsoby zápisu kódu PHP v dokumente:

//1.
< ?  echo 'Najjednoduchší spôsob.'; ? >

//2.
< ?php  echo 'Najlepší spôsob.'; ? >

//3.
< script language=”php”>
  echo 'Ďalší spôsob.';  
< /script>

//4.
< %  echo 'ASP spôsob.' ; % >

Ak nemáme nato iný dôvod, treba používať druhy štýl zápisu PHP. Tento zápis je jediný, ktorý je v súlade s normami pre HTML.

Príkaz echo

Príkaz „echo“ vie vypísať aj viac textu naraz, stačí len jednotlivé z nich oddeľovať čiarkou:

    
    < ?php
       echo " Toto je prvý text " , " a toto je druhý text.";
    ? >

V prípade, že chceme použiť viac riadkov, môžeme využiť značku < br> a to následovne:

< ?php
       echo 'Toto je prvý riadok';
       echo '
'; echo 'Toto je druhý riadok'; echo '
'; echo 'Toto je tretí riadok'; echo '
'; echo 'Toto je štvrtý riadok' ?>

Význam bodkočiarky:
Každá časť kódu PHP sa skladá z jednotlivých príkazov. Náš prvý skript bol jednoduchý, lebo obsahoval len jeden príkaz – echo. Platí tu jednoduché pravidlo, v php sa každý príkaz končí bodkočiarkou (;). Vo svojej podstate nie je kód PHP nič iné, len poradie príkazov, ktoré sa vykonávajú pekne rad radom za sebou. Aby PHP spoznal, kde končí jeden a začína druhý príkaz, oddeľujú sa preto bodkočiarkou. Za posledný príkaz v skripte PHP nie je potrebné bodkočiarku písať, lebo už nenasleduje žiadny ďalší príkaz. Nič sa však nestane, ak tam bodkočiarku dáme.

Komentáre:
Niekedy, ak k je skriptu veľa, je problém sa v ňom zorientovať. Ak je PHP skript zložitý na pochopenie, existujú komentáre, ktorými môžeme vedľa skriptu zapísať to, čo daný skript znamená – vykonáva.
Komentáre v PHP je možné zapisovať hneď troma spôsobmi:

Dva spôsoby slúžia na komentovanie v jednom riadku:

// komentár
# komentár

Tretí spôsob je komentár na viac riadkov:

/* komentár
  na viacej
 riadkov */
Rubriky: