METODICKÝ MATERIÁL K LABORATÓRNYM CVIČENIAM PREDMETU SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

Metodický materiál, podporuje e-learningovu formu štúdia v programe Cisco Networking Academy. Obsahuje pracovný list s riešením, didaktický test s riešením, metodický list, prezentáciu a myšlienkovú mapu pre každý zo štyroch tematických celkov: Sieťový operačný systém IOS, Sieťové protokoly a komunikácia, Prístup do siete a Ethernet, určené pre laboratórne cvičenia v predmete sieťové technológie, prípadne v inom predmete, kde je implementovaný sieťový akademický program. Časová dotácia je 3 hodiny cvičení pre každý tematický celok, spolu 12 hodín laboratórnych cvičení.

Rubriky: