Tutoriál HTML5: Nakreslite si logo pomocou kódu HTML5

tutorial-HTML5-nakreslite-si-logo-pomocou-kodu-HTML5

HTML5 obsahuje element canvas, ktorý umožňuje vývojárom vytvárať obrázky a animácie v prehliadači pomocou JavaScriptu. Element canvas môžeme využívať k vytvoreniu jednoduchých a zložitých tvarov, ale aj k vytvoreniu grafov a diagramov. K tomu nie je potrebná žiadna knižnica ani zásuvný modul. Prehliadače, ktoré podporujú element canvas a samotné kreslenie sú: Ch4, FF3, IE9, S3.2, O10.1.

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #6: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server s kontrolou dátovej veľkosti a kontrolou dátového typu

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server - popisuje základný jednoduchý skript, ktorý vykoná upload súbpru na server do príslušného adresára. Problém je ale v tom, že je možné nahrať akýkoľvek súbor a v dátovej veľkosti sa tiež medze neurčovali. Takto to samozrejme nemôžme nechať. V tom to návode si ukážeme, ako spraviť upload súborov s kontrolou veľkosti (čo sa bajtov týka) a zároveň obmedziť možnosť nahrávaných súborov na určené typy, napr. obrázky.

Tutoriál PHP #5: Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Ako si vytvoriť jednoduché nahrávanie súborov na server

Nahrávanie súborov pomocou kódu php nie je zložité. V tomto návode si ukážeme základný skript, ktorý nám umožní nahrávanie - upload súboru do vopred určeného adresára. V tomto príklade nebudeme brať do úvahy kontrolu typu súboru ani jeho dátovú veľkosť.

Tutoriál PHP #4: Ako si vytvoriť aplikáciu pre výpočet BMI použitím funkcie s parametrami

Tutoriál PHP #4: Ako si vytvoriť aplikáciu pre výpočet BMI použitím funkcie s parametrami

Funkcie sa v PHP používajú pri väčších projektoch. V podstate ide o samostatné "mini programiky", ktoré môžu byť aj so vstupnými parametrami. Po zadaní vstupných parametrov funkcia vráti výsledok. Funkciu je možné opakovane volať z akéhokoľvek miesta v programe. Použitie funkcie si ukážeme pri tvorbe aplikácie na výpočet BMI.

Tutoriál PHP #1: Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Tutoriál PHP  #1:  Úvod do PHP - možnosti zápisu skriptu

Toto je prvý článok zo série tutoriálov o PHP a MySQL a ich využití pri tvorbe dynamických webových stránok. Na menších aj väčších príkladoch sa naučíme vyvíjať konkrétne webové aplikácie
PHP je skriptovací jazyk, ktorý sa vkladá medzi priamo do dokumentu HTML, čiže medzi značky v zdrojovom kóde webovej stránky.

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť menu pomocou ActionScript 3

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť menu pomocou ActionScript 3

Tento tutoriál vás naučí vytvoriť jednoduché navigačné menu využívané predovšetkým v interaktívnych animáciách. Pomocou odkazov je možné sa preklikávať medzi jednotlivými kľúčovými snímkami alebo scénami. Tutoriál obsahuje aj základnú teóriu o odkazoch a o vytvorení obsluhy udalosti pre odkaz.

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť animovaný výsuvný panel

Tutoriál FLASH: Ako vytvoriť animovaný výsuvný panel

Výsuvný panel sa využíva často ako grafický animovaný prvok v interaktívnych prezentáciách. Tento prvok je možné umiestniť kdekoľvek v prezentácii. Po kliknutí sa vysúva a zobrazuje svoj obsah, ktorý môže byť textový alebo netextový - obrázky. K príprave takéhoto prvku je potrebné využiť aj ActionScript k jeho ovládaniu.

Tutoriál HTML5: Ako jednoducho vložiť zvukovú nahrávku do webovej stránky

Tutoriál HTML5: Ako jednoducho vložiť zvukovú nahrávku do webovej stránky

Audio a video patrili odjakživa k neodmysliteľnej súčasti webových stránok. Zvukové ukážky a video-súbory patrili a patria k dôležitým súčastiam obsahu modernej webovej stránky. Audio a video sa dalo používať vďaka zásuvným modulom internetových prehliadačov. V HTML5 existujú nové metódy vkladania multimediálneho obsahu.

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť jednoduchú navigáciu pre dynamickú webovú stránku

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť jednoduchú navigáciu pre dynamickú webovú stránku

Pri statických webových stránkach (HTML/CSS) sa pri prekliknutí na podstránku vymení podstránka s hlavnou stránkou. Nejde o nič výnimočné. Problém nastáva vtedy, keď je potrebné niečo na stránku doplniť alebo pozmeniť. Predstavme si situáciu, že máme webové stránky, kde okrem hlavnej stránky je niekoľko podstránok. Aby sa dalo z každej podstránky dostať na hlavnú stránku, aby sme sa vedeli preklikávať medzi jednotlivými podstránkami, musíme mať umiestnené navigačné menu s odkazmi okrem hlavnej stránky aj na všetkých podstránkach. Ak by sme chceli doplniť ďalšiu podstránku, okrem jej zhotovenia je potrebné vytvoriť na túto podstránku príslušný odkaz - link a umiestniť ho ako na hlavnú stránku, tak aj na všetky podstránky. Dosť veľa práce. Preto si v tomto článku ukážeme jednoduchý navigačný systém, pri ktorom využijeme konštrukciu switch() na zabezpečenie preklikávania obsahu podstránok, ktorý sa externe načíta pomocou príkazu "include".

Tutoriál PHP: Ako si vytvoriť náhodne meniace sa citáty a náhodne meniace sa obrázky vo www stránke

Tutoriál: Ako si vytvoriť náhodne meniace sa citáty a náhodne meniace  sa obrázky vo www stránke

V tomto článku si ukážeme na dvoch príkladoch využitie konštrukcie switch pri náhodnom generovaní obsahu webových stránok. V prvom príklade si ukážeme ako zobrazovať náhodne citáty na webovej stránke. V druhom príklade citáty zameníme za obrázky. Takýmto spôsobom vieme vytvoriť napr. dynamickú hlavičku webovej stránky, kde sa bude náhodne zobrazovať ľubovoľný počet obrázkov.

Stránky